Co robimy

Nasza organizacja zapewnia obsługę w pełnym zakresie i większość przedmiotów działalności pozostaje pod zarządem własnym firmy Dopharma, m. in.  badania i rozwój, kwestie regulacji prawnych, produkcja, obsługa klienta, logistyka, pomoc techniczna i marketing. Skupienie wszystkich tych dyscyplin pod jednym dachem pozwala nam osiągnąć sukces. Optymalne połączenie sił zapewnia wydajność, jak również  stymuluje przedsiębiorczość i innowacyjność.

 

Tożsamość firmy Dopharma:

  • Nasza wizja – Zdrowy inwentarz  – korzystne wyniki
  • Nasza misja – Wykorzystanie wiedzy do poprawy zdrowia zwierząt
  • Nasze motto – Wspólna praca na rzecz sukcesu
  • Istota naszej działalności – Zdrowy inwentarz