Nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii produktów leczniczych weterynaryjnych

 

Czym jest nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii PLW?

Głównym celem nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii jest monitorowanie i ochrona bezpieczeństwa i skuteczności produktów leczniczych weterynaryjnych po ich rejestracji. Zgodnie z przyjętym założeniem nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii to efekt wspólnych wysiłków rządu, przemysłu, lekarzy weterynarii i konsumentów. Przecież bezpieczny i skuteczny produkt przynosi korzyści wszystkim zainteresowanym stronom.

Powszechnie przyjmuje się, że stosowanie dowolnego produktu leczniczego weterynaryjnego  niesie ze sobą pewne ryzyko. Jednakże ryzyko to nie może przeważać nad korzyściami osiąganymi z przyjmowania produktu. Jest to tak zwany stosunek korzyści do ryzyka. Podczas rejestracji po raz pierwszy odbywa się ważenie pozytywnego wpływu leku w stosunku do działań niepożądanych. W ramach tego procesu intensywnie badane są bezpieczeństwo i skuteczność produktu.

Zgodnie z oczekiwaniami, po rejestracji stosunek korzyści do ryzyka powinien być niezmienny. Jednakże pomimo kompleksowych badań prowadzonych przed rejestracją, po wprowadzeniu produktu leczniczego weterynaryjnego na rynek nadal mogą wystąpić niespodziewane zdarzenia niepożądane. W końcu będzie to pierwszy raz, kiedy produkt zostanie zastosowany na szeroką skalę i w różnych okolicznościach. Ponadto nawet jeśli produkt leczniczy weterynaryjny od dawna znajduje się w obrocie, nadal możliwe jest wystąpienie niespodziewanego zdarzenia, na przykład w przypadku zmiany okoliczności lub pojawienia się interakcji z innym nowo wprowadzonym na rynek produktem.