Zdrowe stado

Hodowla zwierząt potrzebuje ulepszeń! Właśnie tego oczekuje od nas  społeczeństwo. Jest to wyzwanie, które nasza branża musi podjąć, aby przetrwać. Konieczne jest dołożenie wszelkich starań, aby wspierać nieustanny rozwój hodowli zwierząt. Jako dostawca i producent wysokiej jakości produktów leczniczych weterynaryjnych, stawiamy oczekiwania społeczne w centrum naszych aspiracji pracując nad wkładem w ulepszenia w obszarze hodowli zwierząt.

 

Najlepsze praktyki z podziałem na poszczególne gatunki:

Wprowadzanie ulepszeń w zakresie hodowli zwierząt

Nasza wizja: Zdrowe stado – korzystne wyniki

Hodowla zwierząt jest kluczowa dla zdrowia i prawidłowego funkcjonowania społeczeństwa, aczkolwiek jest poddawana ogromnym presjom. Głośne apele o dobrostan zwierząt, zwiększony nacisk na bezpieczeństwo żywności i coraz silniejsza konkurencja na skalę międzynarodową skłaniają całą branżę do wdrażania przyszłościowych rozwiązań. Konieczne jest wprowadzenie odpowiednich ulepszeń uwzględniających różne, czasami sprzeczne interesy wielu stron. Wierzymy, że zdrowe stado to jedyny skuteczny sposób gwarantujący osiągnięcie korzystnych wyników.

 

Nasza misja: wykorzystanie wiedzy do poprawy zdrowia zwierząt

Jesteśmy całkowicie zaangażowani w hodowlę zwierząt i chcemy mieć znaczący wkład w budowanie przyszłości w tym obszarze. Naszą misją jest wykorzystywanie wiedzy i doświadczenia do wspierania nieustannego rozwoju hodowli zwierząt. Jesteśmy przekonani, że ten obszar posiada ogromny potencjał i nadal jest wiele do zrobienia. Nasza dokładna znajomość rynku, przepisów prawa i produktów leczniczych weterynaryjnych umożliwia nam dostarczanie zaawansowanych rozwiązań w oparciu o wiedzę, co z kolei pozwala naszym klientom na uzyskanie korzystnych wyników.

 

Diagnostyka i szczepionki dedykowane dla konkretnego stada

Dwa elementy „najlepszej praktyki” to postawienie właściwej diagnozy i profilaktyka chorób. Opracowanie i podawanie szczepionek jest ważnym narzędziem służącym do zapobiegania występowaniu chorób. Gdy szczepionki komercyjne są niedostępne lub nie wykazują wystarczającej skuteczności w określonej sytuacji, można zastosować preparaty dedykowane dla konkretnego stada. Są to szczepionki produkowane na zamówienie, w których organizmy wyizolowane ze zmian chorobowych występujących u chorych zwierząt w gospodarstwie są wykorzystywane do zapobiegania chorobom innych zwierząt w tej samej hodowli. Sukces takiej szczepionki zależy od postawienia rzetelnej diagnozy.

We wrześniu 2017 roku firmy Dopharma i RIPAC-LABOR połączyły siły, aby zapewnić jeszcze większej liczbie klientów w wielu krajach dostęp do usług diagnostycznych i szczepionek dedykowanych dla konkretnego stada zwierząt hodowlanych. RIPAC-LABOR specjalizuje się w opracowywaniu i produkcji autoszczepionek na zamówienie. Międzynarodowy zasięg i doświadczenie firmy Dopharma zapewnia możliwość skorzystania z wiedzy RIPAC LABOR większemu gronu  klientów.

Lekarze weterynarii mogą kontaktować się z firmą Dopharma (lub lokalnym przedstawicielem firmy Dopharma), aby uzyskać więcej informacji na temat możliwości wynikających ze współpracy z naszą firmą.