Zdrowy inwentarz: Bydło

Dopharma w pełni popiera koncepcje „najlepszych praktyk” propagowane przez platformę EPRUMA*. Stosowanie najlepszych praktyk jest kluczowe dla zapewnienia zdrowia zwierząt i zdrowego sektora hodowlanego. Zdrowe zwierzęta są z kolei niezbędne dla osiągnięcia dobrostanu zwierząt, optymalnych wyników i zdrowia publicznego.

Stosowanie najlepszych praktyk obejmuje dobrą praktykę hodowlaną i dobrą praktykę weterynaryjną. Przykładami są właściwe zarządzanie hodowlami bydła, specjalistyczna wiedza na temat chorób bydła i diagnostyki, znajomość mechanizmu działania produktów leczniczych weterynaryjnych oraz bogate doświadczenie w zakresie prawidłowych metod ich podawania w mleku.

Jako weterynaryjna firma farmaceutyczna Dopharma posiada wiedzę w całym wyżej wymienionym  zakresie. Ponadto Dopharma jest zaangażowana w utrzymywanie szerokiej gamy produktów leczniczych weterynaryjnych przeznaczonych dla bydła i poszerza swoje portfolio o bardziej innowacyjne produkty.
W efekcie, Dopharma jest wartościowym partnerem zarówno dla lekarzy weterynarii, jak i producentów i hodowców bydła. Oto kilka przykładów:

  • nasz Zespół Wsparcia Technicznego dedykowany dla konkretnego gatunku zwierząt;
  • rejestracja unikalnych i przyjaznych dla użytkownika produktów, takich jak Sodium Salicyl® 80% oraz Melovem® 30 mg/ml.

* EPRUMA (European Platform for the Responsible Use of Medicines in Animals) – Europejska platforma promująca odpowiedzialne stosowanie leków u zwierząt

Ulepszenia w zakresie hodowli bydła

Nasza misja: wykorzystanie wiedzy do poprawy zdrowia zwierząt

Jesteśmy całkowicie zaangażowani w hodowlę zwierząt i chcemy mieć znaczący wkład w budowanie przyszłości w tym obszarze. Naszą misją jest wykorzystywanie wiedzy i doświadczenia do wspierania nieustannego rozwoju hodowli zwierząt. Jesteśmy przekonani, że ten obszar posiada ogromny potencjał i nadal jest wiele do zrobienia. Nasza dokładna znajomość rynku, przepisów prawa i leczniczych produktów weterynaryjnych umożliwia nam dostarczanie zaawansowanych rozwiązań w oparciu o wiedzę, co z kolei pozwala naszym klientom na uzyskanie korzystnych wyników.