Zdrowe stado: Drób

Dopharma w pełni popiera koncepcje „najlepszych praktyk” propagowane przez platformę EPRUMA*. Stosowanie najlepszych praktyk jest kluczowe dla zapewnienia zdrowia zwierząt i zdrowego sektora hodowlanego. Zdrowe zwierzęta są z kolei niezbędne dla osiągnięcia dobrostanu zwierząt, optymalnych wyników i zdrowia publicznego.

Stosowanie najlepszych praktyk obejmuje dobrą praktykę hodowlaną i dobrą praktykę weterynaryjną. Przykładami są zarządzanie fermami drobiu, specjalistyczna wiedza na temat chorób drobiu i diagnostyki, znajomość mechanizmu działania produktów leczniczych weterynaryjnych oraz bogate doświadczenie w zakresie prawidłowych metod ich podawania.

Jako weterynaryjna firma farmaceutyczna Dopharma posiada wiedzę w całym wyżej wymienionym  zakresie. Ponadto Dopharma jest zaangażowana w utrzymywanie szerokiej gamy produktów leczniczych weterynaryjnych przeznaczonych dla drobiu i poszerzanie swojego portfolio o bardziej innowacyjne produkty. W efekcie, Dopharma jest wartościowym partnerem zarówno dla lekarzy weterynarii, jak i hodowców drobiu. Oto kilka przykładów:

  • nasz Zespół Wsparcia Technicznego dedykowany dla konkretnego gatunku zwierząt;
  • opracowanie innowacyjnych produktów, takich jak Phenoxypen® WSP (opracowanie NDP dla jaj).

* EPRUMA (European Platform for the Responsible Use of Medicines in Animals) – Europejska platforma promująca odpowiedzialne stosowanie leków u zwierząt