Zdrowe stado: Drób

Dopharma w pełni popiera koncepcje „najlepszych praktyk” propagowane przez platformę EPRUMA*. Stosowanie najlepszych praktyk jest kluczowe dla zapewnienia zdrowia zwierząt i zdrowego sektora hodowlanego. Zdrowe zwierzęta są z kolei niezbędne dla osiągnięcia dobrostanu zwierząt, optymalnych wyników i zdrowia publicznego.

Stosowanie najlepszych praktyk obejmuje dobrą praktykę hodowlaną i dobrą praktykę weterynaryjną. Przykładami są zarządzanie fermami drobiu, specjalistyczna wiedza na temat chorób drobiu i diagnostyki, znajomość mechanizmu działania produktów leczniczych weterynaryjnych oraz bogate doświadczenie w zakresie prawidłowych metod ich podawania.

Jako weterynaryjna firma farmaceutyczna Dopharma posiada wiedzę w całym wyżej wymienionym  zakresie. Ponadto Dopharma jest zaangażowana w utrzymywanie szerokiej gamy produktów leczniczych weterynaryjnych przeznaczonych dla drobiu i poszerzanie swojego portfolio o bardziej innowacyjne produkty. W efekcie, Dopharma jest wartościowym partnerem zarówno dla lekarzy weterynarii, jak i hodowców drobiu. Oto kilka przykładów:

  • nasz Zespół Wsparcia Technicznego dedykowany dla konkretnego gatunku zwierząt;
  • opracowanie innowacyjnych produktów, takich jak Phenoxypen® WSP (opracowanie NDP dla jaj).

* EPRUMA (European Platform for the Responsible Use of Medicines in Animals) – Europejska platforma promująca odpowiedzialne stosowanie leków u zwierząt

Ulepszenia w zakresie hodowli drobiu

Nasza wizja: Zdrowe stado – korzystne wyniki

Hodowla zwierząt jest kluczowa dla zdrowia i prawidłowego funkcjonowania społeczeństwa, aczkolwiek jest poddawana ogromnym presjom. Głośne apele o dobrostan zwierząt, zwiększony nacisk na bezpieczeństwo żywności i coraz silniejsza konkurencja na skalę międzynarodową skłaniają całą branżę do wdrażania przyszłościowych rozwiązań. Konieczne jest wprowadzenie odpowiednich ulepszeń uwzględniających różne, czasami sprzeczne interesy wielu stron. Wierzymy, że zdrowe stado to jedyny skuteczny sposób gwarantujący osiągnięcie korzystnych wyników.