Zdrowy inwentarz: Trzoda chlewna

Dopharma w pełni popiera koncepcje „najlepszych praktyk” propagowane przez platformę EPRUMA*. Stosowanie najlepszych praktyk jest kluczowe dla zapewnienia zdrowia zwierząt i zdrowego sektora hodowlanego. Zdrowe zwierzęta są z kolei niezbędne dla osiągnięcia dobrostanu zwierząt, optymalnych wyników i zdrowia publicznego.

Stosowanie najlepszych praktyk obejmuje dobrą praktykę hodowlaną i dobrą praktykę weterynaryjną. Przykładami są właściwe zarządzanie hodowlami trzody chlewnej, specjalistyczna wiedza na temat chorób trzody chlewnej i diagnostyki, znajomość mechanizmu działania produktów leczniczych weterynaryjnych oraz bogate doświadczenie w zakresie prawidłowych metod ich podawania.

Jako weterynaryjna firma farmaceutyczna Dopharma posiada wiedzę w całym wyżej wymienionym  zakresie. Ponadto Dopharma jest zaangażowana w utrzymywanie szerokiej gamy produktów leczniczych weterynaryjnych przeznaczonych dla trzody chlewnej i poszerzanie swojego portfolio o bardziej innowacyjne produkty. W efekcie, Dopharma jest wartościowym partnerem zarówno dla lekarzy weterynarii, jak i hodowców trzody chlewnej. Oto kilka przykładów:

  • nasz Zespół Wsparcia Technicznego dedykowany dla konkretnego gatunku zwierząt;
  • rozwój unikalnych i przyjaznych dla użytkownika produktów, takich jak  Sodium Salicyl® (opracowanie NDP) oraz Melovem® 30 mg/ml;
  • udział w projekcie realizowanym w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, np. Streptococcus suis serotyp 9.

* EPRUMA (European Platform for the Responsible Use of Medicines in Animals) – Europejska platforma promująca odpowiedzialne stosowanie leków u zwierząt

Ulepszenia w zakresie hodowli trzody chlewnej

Nasza wizja: Zdrowy inwentarz – korzystne wyniki

Hodowla zwierząt jest kluczowa dla zdrowia i prawidłowego funkcjonowania społeczeństwa, aczkolwiek jest poddawana ogromnym presjom. Głośne apele o dobrostan zwierząt, zwiększony nacisk na bezpieczeństwo żywności i coraz silniejsza konkurencja na skalę międzynarodową skłaniają całą branżę do wdrażania przyszłościowych rozwiązań. Konieczne jest wprowadzenie odpowiednich ulepszeń uwzględniających różne, czasami sprzeczne interesy wielu stron. Wierzymy, że zdrowy inwentarz to jedyny skuteczny sposób gwarantujący osiągnięcie korzystnych wyników.