Zdrowy inwentarz: Trzoda chlewna

Dopharma w pełni popiera koncepcje „najlepszych praktyk” propagowane przez platformę EPRUMA*. Stosowanie najlepszych praktyk jest kluczowe dla zapewnienia zdrowia zwierząt i zdrowego sektora hodowlanego. Zdrowe zwierzęta są z kolei niezbędne dla osiągnięcia dobrostanu zwierząt, optymalnych wyników i zdrowia publicznego.

Stosowanie najlepszych praktyk obejmuje dobrą praktykę hodowlaną i dobrą praktykę weterynaryjną. Przykładami są właściwe zarządzanie hodowlami trzody chlewnej, specjalistyczna wiedza na temat chorób trzody chlewnej i diagnostyki, znajomość mechanizmu działania produktów leczniczych weterynaryjnych oraz bogate doświadczenie w zakresie prawidłowych metod ich podawania.

Jako weterynaryjna firma farmaceutyczna Dopharma posiada wiedzę w całym wyżej wymienionym  zakresie. Ponadto Dopharma jest zaangażowana w utrzymywanie szerokiej gamy produktów leczniczych weterynaryjnych przeznaczonych dla trzody chlewnej i poszerzanie swojego portfolio o bardziej innowacyjne produkty. W efekcie, Dopharma jest wartościowym partnerem zarówno dla lekarzy weterynarii, jak i hodowców trzody chlewnej. Oto kilka przykładów:

  • nasz Zespół Wsparcia Technicznego dedykowany dla konkretnego gatunku zwierząt;
  • rozwój unikalnych i przyjaznych dla użytkownika produktów, takich jak  Sodium Salicyl® (opracowanie NDP) oraz Melovem® 30 mg/ml;
  • udział w projekcie realizowanym w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, np. Streptococcus suis serotyp 9.

* EPRUMA (European Platform for the Responsible Use of Medicines in Animals) – Europejska platforma promująca odpowiedzialne stosowanie leków u zwierząt