Oświadczenie

Mimo, że strona ta została przygotowana z największą starannością, zawsze istnieje możliwość, że z czasem pewne informacje mogą stać się nieaktualne lub przestaną być prawidłowe.

Zawartość tej strony może być pobierana, przechowywana, drukowana i rozpowszechniana, ale wyłącznie w celach informacyjnych, niekomercyjnych i z pełnym podaniem źródła. Dopharma zastrzega sobie prawo do wycofania zgody na powyższe wykorzystanie w dowolnym momencie, w formie pisemnej lub za pośrednictwem niniejszej strony internetowej, przy czym użytkownik automatycznie wyraża zgodę na natychmiastowe zaprzestanie korzystania z witryny.

Dopharma nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje podjęcia lub zaniechania jakichkolwiek działań w oparciu o tę stronę internetową. Ponadto Dopharma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku podania nieprawidłowych informacji i/lub nieprawidłowego wykorzystania informacji podanych na tej stronie.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, zaleca się skonsultowanie się z ekspertami Dopharma w sprawie wykorzystania przedstawionych informacji. W przypadku podanych dawek, zalecanych okresów karencji i stosowanie naszych weterynaryjnych produktów leczniczych poza wskazaniami rejestracyjnymi, należy najpierw skonsultować się z lekarzem weterynarii. Prawa własności i prawa autorskie do tej strony internetowej oraz całej jej zawartości należą do Dopharma, chyba że wskazano inaczej.

Prawa autorskie © 2017 Dopharma