Dopharma pełnym właścicielem Ripac-Labor

W dniu 1 września 2017 roku spółka Dopharma International B.V. nabyła 65% udziałów spółki RIPAC-LABOR. Po dokonaniu tej transakcji Dagmar Köhler-Repp jako główny udziałowiec nadal zajmowała się rozwojem działalności RIPAC-LABOR wspólnie z Dopharma International B.V.

Dopharma International B.V. konsekwentnie buduje doświadczenie w dziedzinie marketingu, dystrybucji i produkcji dedykowanych szczepionek dla zwierząt hodowlanych już od 2014 roku. Firma uważa ten rodzaj profilaktyki za strategicznie istotny element oferty produktów przeznaczonych dla zdrowia zwierząt i podjęła decyzję o dalszych inwestycjach w tym obszarze.

W związku z tym spółka Dopharma International B.V. uzgodniła z Dagmar Köhler-Repp nabycie pozostałych udziałów w RIPAC-LABOR. W następstwie tych działań Dagmar Kohler zakończyła swoją działalność w RIPAC-LABOR z dniem 31 lipca 2021 roku.

Spółkę RIPAC-LABOR reprezentuje aktualnie Heiko Rüdiger pełniący funkcję dyrektora zarządzającego. Rüdiger dołączył do firmy pod koniec 2020 roku i będzie kierować RIPAC-LABOR jako ważną spółką w strukturze Grupy Dopharma.

RIPAC-LABOR jest zdeterminowany aby dostarczać szczepionki autogeniczne oferowane na rynku europejskim wspólnie z Grupą Dopharma, zapewniając ich jakość oraz dostępność dla naszych cenionych klientów.

Ta ważna zmiana struktury właścicielskiej spółki RIPAC-LABOR zaowocuje szeregiem inwestycji, których efektem będą produkty najwyższej jakości przy jednoczesnym zwiększeniu mocy produkcyjnych, tak aby zadowolić zwiększające się grono klientów nie tylko teraz, ale również w przyszłości.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszego komunikatu prosimy o kontakt z Heiko Rüdigerem:

[email protected]
+49 175 4709368