Dopharma pełnym właścicielem Ripac-Labor

W dniu 1 września 2017 roku spółka Dopharma International B.V. nabyła 65% udziałów spółki RIPAC-LABOR. Po dokonaniu tej transakcji Dagmar Köhler-Repp jako główny udziałowiec nadal zajmowała się rozwojem działalności RIPAC-LABOR wspólnie z Dopharma International B.V.

Dopharma International B.V. konsekwentnie buduje doświadczenie w dziedzinie marketingu, dystrybucji i produkcji dedykowanych szczepionek dla zwierząt hodowlanych już od 2014 roku. Firma uważa ten rodzaj profilaktyki za strategicznie istotny element oferty produktów przeznaczonych dla zdrowia zwierząt i podjęła decyzję o dalszych inwestycjach w tym obszarze.

W związku z tym spółka Dopharma International B.V. uzgodniła z Dagmar Köhler-Repp nabycie pozostałych udziałów w RIPAC-LABOR. W następstwie tych działań Dagmar Kohler zakończyła swoją działalność w RIPAC-LABOR z dniem 31 lipca 2021 roku.

Spółkę RIPAC-LABOR reprezentuje aktualnie Heiko Rüdiger pełniący funkcję dyrektora zarządzającego. Rüdiger dołączył do firmy pod koniec 2020 roku i będzie kierować RIPAC-LABOR jako ważną spółką w strukturze Grupy Dopharma.

RIPAC-LABOR jest zdeterminowany aby dostarczać szczepionki autogeniczne oferowane na rynku europejskim wspólnie z Grupą Dopharma, zapewniając ich jakość oraz dostępność dla naszych cenionych klientów.

Ta ważna zmiana struktury właścicielskiej spółki RIPAC-LABOR zaowocuje szeregiem inwestycji, których efektem będą produkty najwyższej jakości przy jednoczesnym zwiększeniu mocy produkcyjnych, tak aby zadowolić zwiększające się grono klientów nie tylko teraz, ale również w przyszłości.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszego komunikatu prosimy o kontakt z Heiko Rüdigerem:

[email protected]
+49 175 4709368

Sympozjum z panelem dyskusyjnym nt. „TRT i ORT – główne wyzwania i praktyczne rozwiązania”.

Firma Dopharma i International Turkey Forum mają zaszczyt zaprosić Państwa na Pierwsze Sympozjum z panelem dyskusyjnym nt. „TRT i ORT – główne wyzwania i praktyczne rozwiązania”.

Sympozjum odbędzie się dnia  26 sierpnia 2021 roku (czwartek) w :

Hotel Pałac Poledno

Poledno 2

86-122 Bukowiec

International Turkey Forum jest nowa globalna inicjatywą , której celem jest propagowanie i rozpowszechnianie sprawdzonej i rzetelnej wiedzy merytorycznej w zakresie szeroko pojętego tematu dotyczącego zdrowia indyka oraz aktywna wymiana doświadczeń pomiędzy lekarzami. Pierwsze spotkanie odbędzie się właśnie w Polsce , ale docelowo ma mieć charakter globalny.  W celu lepszej komunikacji i rozpropagowania idei powstała strona internetowa https://www.dopharmaforturkeys.com/  , która jest platforma służącą wymianie informacji, doświadczeń i wiedzy.

Serdecznie zapraszamy!

 

Sprawdź nową platformę informacyjną na temat zdrowia indyków Dopharmaforturkeys.com

Indyki to szczególny gatunek drobiu. W porównaniu na przykład do kurczaków, przy produkcji indyków konieczne jest uwzględnienie pewnych ważnych faktów dotyczących ich fizjologii i zachowania, które będą wymagały dostosowania hodowli.

Firma Dopharma klasyfikuje indyki jako główny gatunek podrzędny. Zaobserwowaliśmy zapotrzebowanie na określone produkty przeznaczone dla indyków i już wiele lat temu zainwestowaliśmy w pozyskanie zezwoleń umożliwiających lekarzom weterynarii i rolnikom odpowiedzialne leczenie tych zwierząt. W efekcie możemy zaoferować Państwu produkty z zaleceniami, dawkowaniem, okresem karencji i z dopuszczeniem dla indyków.

Aby stworzyć sieć umożliwiającą dzielenie się wiedzą na temat ochrony zdrowia indyków i wyzwań weterynaryjnych,  ustanowiliśmy rok 2021 Rokiem Indyka. Chcemy gromadzić dostępną wiedzę i szerzyć ją pośród różnych osób, hodowców indyków i lekarzy weterynarii, którzy konsultują hodowle w wielu krajach. W ten sposób możemy uczyć się od siebie nawzajem. Dzięki pozyskanym informacjom Dopharma pozna Państwa potrzeby w zakresie weterynarii związane z utrzymaniem indyków w zdrowiu. Pozwoli nam to skierować prowadzone przez nas badania na poszerzanie zestawu dostępnych narzędzi w możliwie najbardziej wartościowy sposób.

Tak więc nawet kolejne lata następujące po roku 2021 będą latami indyków dla nas wszystkich!!

Odwiedź naszą stronę internetową: www.dopharmaforturkeys.com