Sprawdź nową platformę informacyjną na temat zdrowia indyków Dopharmaforturkeys.com

Indyki to szczególny gatunek drobiu. W porównaniu na przykład do kurczaków, przy produkcji indyków konieczne jest uwzględnienie pewnych ważnych faktów dotyczących ich fizjologii i zachowania, które będą wymagały dostosowania hodowli.

Firma Dopharma klasyfikuje indyki jako główny gatunek podrzędny. Zaobserwowaliśmy zapotrzebowanie na określone produkty przeznaczone dla indyków i już wiele lat temu zainwestowaliśmy w pozyskanie zezwoleń umożliwiających lekarzom weterynarii i rolnikom odpowiedzialne leczenie tych zwierząt. W efekcie możemy zaoferować Państwu produkty z zaleceniami, dawkowaniem, okresem karencji i z dopuszczeniem dla indyków.

Aby stworzyć sieć umożliwiającą dzielenie się wiedzą na temat ochrony zdrowia indyków i wyzwań weterynaryjnych,  ustanowiliśmy rok 2021 Rokiem Indyka. Chcemy gromadzić dostępną wiedzę i szerzyć ją pośród różnych osób, hodowców indyków i lekarzy weterynarii, którzy konsultują hodowle w wielu krajach. W ten sposób możemy uczyć się od siebie nawzajem. Dzięki pozyskanym informacjom Dopharma pozna Państwa potrzeby w zakresie weterynarii związane z utrzymaniem indyków w zdrowiu. Pozwoli nam to skierować prowadzone przez nas badania na poszerzanie zestawu dostępnych narzędzi w możliwie najbardziej wartościowy sposób.

Tak więc nawet kolejne lata następujące po roku 2021 będą latami indyków dla nas wszystkich!!

Odwiedź naszą stronę internetową: www.dopharmaforturkeys.com